ไม่ได้รับเหรียญในกระเป๋า

เราตัองทำยังไงครับโอนเหรียญBNB(BSC)
ได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีเหรียญขึ้นมาเลยครับนี่คือธุระกรรมครับ

1 Like

ฉันอยากทราบว่าจะแก้ไขได้อย่างไร
นี่คือหลักฐาน
0xc7028febde8a596d8e907e026b7926e6b81caf1f9ec9722fc1a2afa75ead6048