عدم دریافت رمز ارز

سلام از صرافی نوبیتکس به کیف پپول تراست ولت اتریوم انتقال دادم از طرف نوبیتکس موفق ارسال شده است اما در کیف پول ترست ولت وارد نشده است

1 Like