Trao đổi thành công nhưng coin không hiển thị

Ad giúp mình với, mình có mua đồng RFD báo thành công nhưng ví lại không hiển thị. Đây là băm giao dịch của mình : 0xec8494fa043a81db9eaeca19775e20d0f36191b5bebf57c77d7e19105b5db194