Ví báo nhận thành công sao tôi không thấy hiện tiền trên ví

Tôi gửi BNB từ Sàn VNDC sang Trust Wallet và giao dịch báo thành công cả 2 ví. Vậy tại sao ví Trust không hiển thị số dư của đồng BNB.BSC? Xin hãy giúp tôi.