انتقال اشتباه اتریوم به آدرس اتریوم کلاسیک

Continuing the discussion from پاسخ به سوالات به زبان فارسی:

بند مقداری اتریوم از نوبینکس خریداری کردم ولی اشتباهی آدرس اتریوم کلاسیک تراست ولت را دادم . چه کار می تونم بکنم؟