Trình duyệt DApps trong ứng dụng ví Trust phiên bản dành cho iOS đã bị xóa bỏ để tuân thủ các nguyên tắc của Apple và Appstore

Tóm lược

Chúng tôi đã phải xóa trình duyệt ứng dụng phi tập trung (DApp) khỏi Trust Wallet trên iOS. Chúng tôi bắt buộc phải làm điều này để tuân thủ Nguyên tắc AppStore mới 1,4k và để tiếp tục cung cấp, cải thiện các dịch vụ của chúng tôi trên phiên bản ứng dụng ví Trust dành cho iOS.

Trước khi đi vào chi tiết hơn, dưới đây là những điểm quan trọng bạn cần lưu ý:

  1. Tiền mã hóa của bạn vẫn an toàn.
  2. Thay đổi này chỉ tác động đến những người dùng thiết bị iOS đã cài đặt bản cập nhật ứng dụng ví Trust sau ngày 22 tháng 6 năm 2020. Người dùng ví Trust cho Android sẽ không bị ảnh hưởng.
  3. Bạn vẫn có thể tiếp tục sử dụng DApps.

Cách tiếp tục sử dụng DApps

Nếu bạn vẫn muốn sử dụng trình duyệt DApp, chúng tôi có một số cách để giải quyết vấn đề này cho bạn:

Lưu ý Quan trọng!
Tạo một bản sao lưu ví của bạn 120 trước khi thực hiện bất kỳ đề xuất nào dưới đây.

Dành cho người dùng

  1. Tùy chọn đơn giản nhất là sử dụng phiên bản cho Android của Ví Trust 914, nếu như bạn có sẵn thiết bị đang chạy Android phiên bản 6 trở lên.
  2. Thực hiện cài đặt bản dựng beta của ứng dụng ví Trust cho iOS thông qua Test Flight sẽ có bao gồm trình duyệt DApps. Tải phiên bản thử nghiệm về ở đây 1,4k hoặc ở đây 677.
  3. Tắt cập nhật ứng dụng trên thiết bị iOS của bạn để giữ lại phiên bản ví Trust hiện tại cùng với trình duyệt DApps nếu bạn chưa cài đặt bản cập nhật sau ngày 22 tháng 6 năm 2020.
  4. Truy cập liên kết của DApps thông qua WalletConnect có trong ứng dụng ví Trust bằng cách làm theo hướng dẫn này 81.
  5. Nếu bạn chỉ có một thiết bị, hãy kiểm tra xem liên kết di động 71 cho DApps có được kích hoạt không.

Dành cho các nhà phát triển

  1. Bạn có thể tích hợp WalletConnect 545 để kết nối với ứng dụng ví Trust.
  2. Tích hợp SDK nguyên bản của ví Trust trên iOS 396

Tại sao lại phải xóa trình duyệt DApps?

Là một ứng dụng ví di động, ứng dụng ví Trust phải tuân thủ các nguyên tắc của cửa hàng phân phối ứng dụng. Sau khi gửi bản cập nhật ví Trust để Apple xem xét, chúng tôi đã nhận được thông báo rằng bản dựng mới không tuân thủ các nguyên tắc của AppStore, cụ thể là bản Hướng dẫn đánh giá App Store 4.7 này 1,4k.

Để có thể tiếp tục cập nhật phiên bản iOS của ứng dụng và cho phép chúng tôi mang các tính năng mới lên ứng dụng ví Trust cho iOS, chúng tôi đã phải xóa trình duyệt DApps khỏi phiên bản ứng dụng ví Trust cho iOS.

Nếu tôi có tài sản mã hóa trong DApps thì sao?

Nếu bạn đã tương tác với DApps bằng ứng dụng ví Trust trên iOS, tất cả số tiền mã hóa và các bộ sưu tập của bạn vẫn sẽ chính xác như khi bạn rời khỏi DApps. Đó là nét đẹp của công nghệ blockchain. Ví của bạn không giữ tài sản mã hóa của bạn, nó chỉ là một cổng để truy cập chúng. Bằng cách nhập ví của bạn ở nơi khác, chẳng hạn như vào ứng dụng ví Trust trên Android 914, bạn sẽ có thể tiếp tục tương tác với các DApps yêu thích của mình giống như đã không có gì thay đổi.

Việc xây dựng vẫn được tiếp tục

Cũng giống như bạn, chúng tôi cho rằng chúng tôi phải thực hiện thay đổi này vì điều đó là cần thiết cho sự phát triển của ví Trust trong tương lai. Điều cuối cùng, mong muốn và tầm nhìn của chúng tôi là làm cho việc mua, lưu giữ và sử dụng tiền mã hóa được dễ dàng hơn, vậy nên chúng tôi cần phải có khả năng cập nhật và phân phối ứng dụng ví của mình để hiện thực hóa mong muốn và tầm nhìn này. Cám ơn bạn đã hiểu và tiếp tục sử dụng ứng dụng ví Trust.

5 Likes