Bắt đầu sử dụng tiện ích trình duyệt Trust Wallet

Bắt đầu: Hướng dẫn toàn diện về tiện ích trình duyệt Trust Wallet

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn nhanh chóng bắt đầu sử dụng Tiện ích trình duyệt Trust Wallet. Mục tiêu của Trust Wallet là giúp mọi người có thể truy cập Web3. Hãy sử dụng Tiện ích Trust Wallet để lưu trữ, gửi và nhận hơn 8 triệu token cũng như tương tác với hàng nghìn ứng dụng phi tập trung (dApp) Web3 bằng trình duyệt máy tính.

Xem trang web Tiện ích trình duyệt của chúng tôi tại đây!

Cùng bắt đầu thôi!

Cách nhập hoặc khôi phục ví di động hoặc ví tiện ích web hiện có

Với Tiện ích trình duyệt Trust Wallet, bạn có thể nhập ví di động và ví trình duyệt, bao gồm MetaMask, Coinbase Wallet hoặc ví khác.

Thậm chí, bạn có thể nhập tài khoản ứng dụng di động Trust Wallet để truy cập tài khoản liền mạch trên cả điện thoại và máy tính!

Nếu bạn chưa có ví di động hoặc ví tiện ích web để nhập, không sao cả. Bạn có thể bỏ qua phần “Cách cài đặt Tiện ích trình duyệt Trust Wallet” để bắt đầu.

Trong phần này:

  1. Nhập tài khoản ứng dụng di động Trust Wallet
  2. Nhập ví MetaMask
  3. Nhập Coinbase Wallet
  4. Nhập ví khác

Cách nhập tài khoản ứng dụng di động Trust Wallet vào Tiện ích Trust Wallet

Bước 1: Đảm bảo bạn nhấp vào đây và cài đặt Tiện ích trình duyệt Trust Wallet. Nếu bạn đã cài đặt tiện ích, hãy chuyển sang Bước 2.

Bước 2: Mở Trust Wallet trên thiết bị di động rồi nhập mật khẩu nếu được yêu cầu.

Bước 3: Nhận cụm từ bí mật gồm 12 từ. Bạn sẽ sử dụng cụm từ bí mật này để nhập tài khoản.

Chọn “Cài đặt” ở dưới cùng bên phải của ứng dụng di động Trust Wallet.

Sau đó, chọn ví bạn muốn nhập bằng cách chọn “Ví”.

Tiếp theo, chọn biểu tượng thông tin “(i)” bên cạnh ví bạn muốn nhập.

Giờ hãy chọn “Hiển thị cụm từ bí mật” rồi làm theo hướng dẫn để hiển thị cụm từ bí mật.

Bước 5: Sao chép cụm từ bí mật từ ứng dụng di động Trust Wallet.

Bước 6: Mở Tiện ích trình duyệt Trust Wallet rồi chọn “Nhập hoặc khôi phục ví”.

Bước 7: Nhập hoặc dán cụm từ bí mật gồm 12 từ, sau đó nhấp vào “Tiếp tục”.

Bước 8: Đặt mật khẩu, đồng ý với Điều khoản sử dụng rồi nhấp vào “Tiếp theo”.

Ví của bạn hiện đã được nhập và sẵn sàng sử dụng!

Cách nhập MetaMask Wallet vào Tiện ích Trust Wallet

Bước 1: Đảm bảo bạn nhấp vào đây và cài đặt Tiện ích trình duyệt Trust Wallet. Nếu bạn đã cài đặt tiện ích, hãy chuyển sang Bước 2.

Bước 2: Mở tiện ích trình duyệt MetaMask hoặc ứng dụng di động MetaMask, rồi nhập mật khẩu nếu được yêu cầu.

Bước 3: Trong MetaMask, vào mục “Cài đặt” rồi chọn “Bảo mật & Quyền riêng tư”.

Tìm mục Cài đặt trong Tiện ích MetaMask Tìm mục Cài đặt trong ứng dụng di động MetaMask

194x231163x283163x283

Bước 4: Chọn “Hiển thị cụm từ khôi phục bí mật”. Sau đó, nhập mật khẩu nếu được nhắc rồi làm theo hướng dẫn để hiển thị cụm từ bí mật.

Bước 5: Sao chép cụm từ bí mật từ MetaMask.

Bước 6: Mở Tiện ích trình duyệt Trust Wallet rồi chọn “Nhập hoặc khôi phục ví”.

Bước 7: Nhập hoặc dán cụm từ bí mật gồm 12 từ, sau đó nhấp vào “Tiếp tục”.

Bước 8: Đặt mật khẩu, đồng ý với Điều khoản sử dụng rồi nhấp vào “Tiếp theo”.

Ví của bạn hiện đã được nhập và sẵn sàng sử dụng!

Cách nhập Coinbase Wallet vào Tiện ích Trust Wallet

Bước 1: Đảm bảo bạn nhấp vào đây và cài đặt Tiện ích trình duyệt Trust Wallet. Nếu bạn đã cài đặt tiện ích, hãy chuyển sang Bước 2.

Bước 2: Mở tiện ích trình duyệt Coinbase Wallet hoặc ứng dụng di động Coinbase, rồi nhập mật khẩu nếu được yêu cầu.

Bước 3: Trong Coinbase Wallet, vào mục “Cài đặt”.

Bước 4: Chọn “Hiển thị cụm từ khôi phục”. Sau đó, nhập mật khẩu nếu được nhắc rồi làm theo hướng dẫn để hiển thị cụm từ bí mật.

Bước 5: Sao chép cụm từ bí mật từ Coinbase Wallet.

Bước 6: Mở Tiện ích trình duyệt Trust Wallet rồi chọn “Nhập hoặc khôi phục ví”.

Bước 7: Nhập hoặc dán cụm từ bí mật gồm 12 từ, sau đó nhấp vào “Tiếp tục”.

Bước 8: Đặt mật khẩu, đồng ý với Điều khoản sử dụng rồi nhấp vào “Tiếp theo”.

Ví của bạn hiện đã được nhập và sẵn sàng sử dụng!

Cách nhập ví khác vào Tiện ích Trust Wallet

Bạn có thể nhập tiện ích trình duyệt hoặc ví di động vào Tiện ích trình duyệt Trust Wallet. Vì Trust Wallet là ví đa chuỗi, nên bạn có thể nhập gần như bất kỳ ví nào khác mà bạn có.

Để nhập ví, bạn sẽ cần “cụm từ bí mật”, còn được gọi là “cụm từ khôi phục”, “cụm từ ghi nhớ”, “cụm mật khẩu” hoặc tương tự. Cụm từ bí mật này thường gồm 12 từ, nhưng cũng có thể là 24 từ hoặc thậm chí 18 từ.

Sau đây là cách nhập ví vào Tiện ích trình duyệt Trust Wallet:

Bước 1: Cài đặt Tiện ích trình duyệt Trust Wallet nếu bạn chưa cài đặt tại trustwallet.com/download. Nếu bạn đã cài đặt, hãy chuyển sang Bước 2.

Bước 2: Mở tiện ích hoặc ứng dụng di động của ví rồi nhập mật khẩu nếu được yêu cầu.

Bước 3: Tìm tùy chọn “Cài đặt” của ví rồi xem cài đặt bảo mật hoặc cụm từ bí mật.

Bước 4: Giờ bạn sẽ thấy cụm từ bí mật. Đôi khi còn được gọi là cụm từ khôi phục hoặc cụm mật khẩu. Nhớ nhập mật khẩu nếu được nhắc rồi làm theo hướng dẫn để hiển thị cụm từ bí mật.

Bước 5: Sao chép cụm từ bí mật từ ví.

Bước 6: Mở Tiện ích trình duyệt Trust Wallet rồi chọn “Nhập hoặc khôi phục ví”.

Bước 7: Nhập hoặc dán cụm từ bí mật, sau đó nhấp vào “Tiếp tục”.

Bước 8: Đặt mật khẩu, đồng ý với Điều khoản sử dụng rồi nhấp vào “Tiếp theo”.

Ví của bạn hiện đã được nhập và sẵn sàng sử dụng!

Cách cài đặt Tiện ích Trust Wallet

Để sử dụng Tiện ích trình duyệt Trust Wallet, bạn cần đảm bảo đã cài đặt tiện ích trên trình duyệt web của máy tính.

Để cài đặt tiện ích, hãy truy cập trustwallet.com/download rồi chọn tùy chọn Tiện ích Trust Wallet. Thao tác này sẽ đưa bạn đến cửa hàng Google Chrome, tại đây bạn có thể cài đặt tiện ích vào trình duyệt web.

Mẹo hay: Hãy ghim tiện ích vào cửa sổ trình duyệt để dễ dàng truy cập

Sau khi cài đặt, hãy nhớ ghim Tiện ích Trust Wallet vào menu tiện ích của trình duyệt ngay lập tức để dễ dàng tìm thấy tiện ích bất cứ lúc nào. Sau đây là cách thức:

Bước 1: Đầu tiên, nhấp vào biểu tượng tiện ích như hình bên dưới

|414x227.76993645107885

Bước 2: Sau đó, khi cửa sổ tiện ích xuất hiện, nhấp vào biểu tượng ghim bên cạnh Trust Wallet.

|414x227.8840363261118

Tạo một ví mới

Trước tiên, đảm bảo bạn đã cài đặt tiện ích.

Sau khi đã cài đặt tiện ích, đây là cách tạo ví mới:

Bước 1: Mở Tiện ích trình duyệt Trust Wallet rồi chọn “Tạo ví mới”.

Bước 2: Đặt mật khẩu, đồng ý với Điều khoản sử dụng rồi nhấp vào “Tiếp theo”.

Bước 3: Xem lại thông tin trên màn hình an toàn “Sao lưu cụm từ bí mật của bạn” rồi nhấp vào “Bắt đầu”.

Bước 4: Xem lại thông tin trên màn hình “Cụm từ bí mật của bạn” rồi nhấp vào “Đã hiểu”.

Bước 5: Lưu cụm từ ghi nhớ vào một nơi an toàn. Bạn nên viết cụm từ này ra giấy.

Bước 6: Nhấp vào nút “Tiếp tục”.

Bước 7: Xác nhận cụm từ ghi nhớ bằng cách chọn các từ theo đúng thứ tự, sau đó nhấp vào “Tiếp theo”.

Ví của bạn đã sẵn sàng sử dụng!

Nạp tiền vào ví

Nhận tiền mã hóa

Bạn có thể nhận tiền mã hóa từ người thân, bạn bè, tài khoản sàn giao dịch hoặc bất kỳ người nào khác mà bạn chia sẻ thông tin nạp tiền. Sau đây là cách lấy thông tin nạp tiền và nhận tiền mã hóa bằng Tiện ích trình duyệt Trust Wallet.

Bước 1: Từ trang chính của ví, chọn nút “Nhận”.

Bước 2: Chọn tài sản bạn muốn nhận

Bước 3: Chia sẻ địa chỉ nạp tiền hoặc mã QR của bạn để nhận tiền từ bạn bè hoặc sử dụng địa chỉ tại một sàn giao dịch hoặc ví khác mà bạn sở hữu để gửi tiền vào ví của bạn.

Gửi tiền mã hóa từ Tiện ích trình duyệt Trust Wallet

Gửi tiền mã hóa

Gửi tiền mã hóa cho người thân, bạn bè, tài khoản sàn giao dịch hoặc bất kỳ người nào khác mà bạn muốn bằng các hướng dẫn này.

Bước 1: Từ trang chính của ví, chọn nút “Gửi”.

Bước 2: Chọn tài sản bạn muốn gửi

Bước 3: Nhập địa chỉ Người nhận muốn gửi tài sản, chọn số tiền gửi rồi chọn nút “Xem trước”

Bước 4: Chọn “Xác nhận”.

Lưu ý: Một số tài sản có thể yêu cầu “memo” như một phần của thông tin người nhận. Hãy nhớ luôn kiểm tra thông tin bạn cần để gửi tiền mã hóa một cách an toàn từ ví của bạn.

Cách truy cập các dApp bằng tiện ích Trust Wallet

Tiện ích trình duyệt Trust Wallet cho phép bạn kết nối an toàn với hàng nghìn ứng dụng phi tập trung (dApp) Web3.

Sau đây là cách thức:

Bước 1: Chuyển đến trang web của ứng dụng bạn muốn truy cập, tìm nút “Kết nối ví” rồi nhấp vào nút đó. Đôi khi, nút Kết nối ví còn có tên là “Kết nối” hoặc tương tự.

Sau khi bạn nhấp vào nút Kết nối ví, một trong ba tùy chọn kết nối sau có thể xuất hiện: 1) Trust Wallet, 2) WalletConnect hoặc 3) biểu tượng Ví trình duyệt hoặc Được chèn. Sau đây là cách các tùy chọn có thể xuất hiện.

Bước 3: Nhấp vào biểu tượng “Trust Wallet” để kết nối hoặc sử dụng “WalletConnect”, “Được chèn” hoặc “Ví trình duyệt” để kết nối nếu không thấy Trust Wallet.

Bước 4: Nếu được yêu cầu, hãy cấp cho dApp quyền Kết nối với Trust Wallet của bạn bằng cách nhấp vào nút “Kết nối”.

Bạn có thể yên tâm rằng mình đã kết nối với dApp nếu nhìn thấy tên dApp và blockchain ở góc trên cùng bên trái của Tiện ích trình duyệt Trust Wallet

Thế là xong! Giờ bạn có thể thoải mái khám phá các dApp cũng như hàng nghìn ứng dụng khác hiện có thông qua Tiện ích trình duyệt Trust Wallet.

Giữ an toàn cho cụm từ bí mật

Khi sử dụng ví tự quản lý phi tập trung, chẳng hạn như ứng dụng di động Trust Wallet hoặc Tiện ích trình duyệt Trust Wallet, điều quan trọng là bạn phải lưu trữ và giữ an toàn cho cụm từ bí mật.

Cụm từ bí mật là chìa khóa dẫn đến ví tiền mã hóa của bạn và bất kỳ ai có quyền truy cập cụm từ này cũng sẽ có quyền tiếp cận các tài sản bên trong ví.

Bạn nên tham khảo các mẹo sau để giữ an toàn cho cụm từ bí mật của ví.

Khóa ví khi bạn không sử dụng

Ngoài việc lưu trữ và giữ an toàn cho cụm từ bí mật, chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn khóa ví khi không sử dụng hoặc khi bạn rời khỏi máy tính. Sau đây là cách khóa ví:

Bước 1: Nhấp vào tùy chọn “Cài đặt” ở góc dưới cùng bên phải.

Bước 2: Nhấp vào biểu tượng “Khóa” ở cuối cửa sổ Cài đặt.

Bạn có câu hỏi về Tiện ích trình duyệt Trust Wallet?

Nếu bạn có câu hỏi khác chưa được trả lời trong hướng dẫn này, bạn có thể truy cập mục FAQ (Câu hỏi thường gặp) đầy đủ của chúng tôi ngay bây giờ.

Nhận thông tin cập nhật về Trust Wallet bằng cách tham gia các kênh cộng đồng Vietnam:

Twitter: https://twitter.com/TrustWallet_VN
Telegram: Telegram: Contact @trustwallet_vn